מירב הראל

מירב הראל

Head of Startegic Innovation Technologies

BDO

הרצאות מפי מירב הראל:

דוברים נוספים באירוע IT TOP STARS

Open Accessibilty Menu